Kai Åberg

Hei kaikille Teille musiikin ja erityisesti soiton ystäville! Olen Kai Åberg ja lapsesta asti soittanut ja näin muodoin myös nauttinut elämästäni. Opetuksessa lähden aina liikkeelle oppilaan näkökulmat huomioiden, olipa kyseessä tietotaidolliset lähtökohdat tai henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet; pyrin opettamaan kuten oppilas tahtoo. Kuten ymmärrätte eri musiikin lajityyppien kirjo on valtava ja niinpä olen koettanut ottaa näitä haltuun aina countrysta ja bluesista, pop-jazziin, iskelmistä etnoon ja raskaaseen metalliin, klassista musiikkia unohtamatta Virheetön en ole. Lupasin aikoinaan, että jos haluatte oppia jotain, minä opettelen sen ja opetan Teille. Usein miten seison sanojeni takana, mutta haasteitakin on ollut. Eräs oppilas toi ”Children of Bodomin” levyn ja tahtoi opetella kaikki Aleksi Laihon (RIP) soolot. Voi, aika pitkälle pääsin mutta lopulta oli luovutettava.  Instrumenttejani ovat akustinen (6-kielinen ja 12-kielinen) kitara sekä sähkökitara. Lisäksi opetan bassoa ja ukulelea. Soitan myös rumpuja, pianoa ja saksofonia mutta näitä en uskalla opettaa. Voin opettaa Suomeksi, Ruotsiksi, Englanniksi, Venäjäksi. Kertokaa minulle mitä tahdotte oppia, ja minä koetan opettaa😊 Soitonopettajan ohessa olen onnistunut lukemaan itseni perinnemusiikin dosentiksi. Voitte googlettaa nimeni ja katsoa sekä miettiä olenko sopiva opettaja Teille.

Ystävällisin terveisin Kaj

English;

Hello to all you music and especially playing lovers! I’m Kai Åberg and I’ve been playing music since I was a child, and that’s how I’ve also enjoyed my life. In teaching, I always start with the student’s perspectives in mind, whether it’s knowledge-based starting points or personal interests; I try to teach as the student wants. As you can understand, the range of different types of music is huge, and so I’ve tried to take over everything from country and blues, to pop-jazz, from rock to ethno and heavy metal, not forgetting classical music. I’m not flawless. I once promised that if you want to learn something, I will learn it and teach you. I often stand behind my words, but there have been challenges. One student brought the ”Children of Bodom” record and wanted to learn all the solos of Aleksi Laiho (RIP). Oh, I got pretty far but eventually had to give up. My instruments are an acoustic (6-string and 12-string) guitar and an electric guitar. I also teach bass and ukulele. I also play drums, piano and saxophone, but I don’t dare to teach these. I can teach in Finnish, Swedish, English, Russian. Tell me what you want to learn, and I’ll try to teach 😊 Along with a playing teacher, I’ve managed to qualify myself as a docent of traditional music. You can google my name and look and think if I am a suitable teacher for you.

Kind regards, Kaj

Russian:

Привет всем любителям музыки и особенно игры! Меня зовут Кай Оберг, и я занимаюсь музыкой с детства, и именно так я наслаждаюсь своей жизнью. В обучении я всегда начинаю с точки зрения ученика, будь то отправные точки, основанные на знаниях, или личные интересы; Я стараюсь учить так, как хочет ученик. Как вы понимаете, диапазон разной музыки огромен, и поэтому я старался перенять все, от кантри и блюза до поп-джаза, от рока до этно и хэви-метала, не забывая и о классической музыке. Я не безупречен. Однажды я пообещал, что если ты хочешь чему-то научиться, я выучу и научу тебя. Я часто поддерживаю свои слова, но были проблемы. Один студент принес пластинку ”Children of Bodom” и хотел выучить все соло Алекси Лайхо (RIP). О, я продвинулся довольно далеко, но в конце концов мне пришлось сдаться. Мои инструменты — акустическая (6-струнная и 12-струнная) гитара и электрогитара. Я также преподаю бас и укулеле. Я также играю на барабанах, фортепиано и саксофоне, но я не осмеливаюсь учить этому. Я могу преподавать на финском, шведском, английском, русском языках. Скажи мне, чему ты хочешь научиться, и я постараюсь научить 😊 Наряду с играющим учителем, мне удалось получить квалификацию доцента традиционной музыки. Вы можете погуглить мое имя, посмотреть и подумать, подхожу ли я вам как учитель.

С уважением, Кай