Iina Luukkonen

Valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta klassisen laulun opettajaksi toukokuussa 2022. Sitä ennen  olen opiskelut klassista huilua Joensuun konservatoriolla 2013-2015, jonka jälkeen siirryin pääaine laulajaksi ja suoritin klassisen lauluopinnot 2016-2017. Opiskelin myös popjazz-laulun perusopintoja Savonlinnan Taidelukiossa vuosina 2010-2013.
Opettajana vannon positiivisen pedagogiikan nimeen sekä oppilaslähtöiseen motivaatioon. Opetukseni pohja perustuu luontaisen, terveen äänenkäytön löytämiseen tyylisuunnasta riippumatta.  Jokainen oppilas ja ääni on yksilöllinen ja tunnit aloitetaan aina oppilaan omista lähtökohdista. Olit sitten nuotinlukutaidoton vasta-alkaja tai pitkän linjan muusikko joka haluaa oppia laulamaan. Minulta löytyy opetuskokemusta oppilaista, joilla on ollut mm. auditiivisia hahmotushäiriöitä, kuuloelinsairauksia tai -poikkeamia tai rakenteellisia epämuodostumia. Uskon, että kuka vain voi oppia laulamaan ja nauttimaan laulamisesta. Olen myös erikoistunut oopperan ja klassisen yksinlaulun lisäksi puheentuottoon sekä vatsastapuhumiseen.